Ugoda mediacyjna cenniejsza od wyroku

Dlaczego ugoda mediacyjna jest cenniejsza niż wyrok sądu?

W czasie mediacji mamy do czynienia z rozwiązywaniem konfliktów, a nie tylko rozstrzyganiem sporów (co jest domeną sądów). Ta różnica przekłada się również na spektakularnie większą wykonalność ugód.

Strony szanują i respektują postanowienia ugody, którą same wypracowały.

Natomiast wyrok jest traktowany jako coś narzuconego. Budzi naturalną skłonność do jego kwestionowania (przynajmniej jedna ze stron jest z wyroku niezadowolona) i często podejmuje działania w celu uniknięcia wykonania wyroku.

Ugody mediacyjne wykonujemy szybciej i chętniej niż wyrok sądowy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, iż ugoda taka po zatwierdzeniu jej przez sąd wywołuje skutki prawne tożsame z orzeczeniem sądowym.

Dodaj komentarz

Close Menu
zadzwoń