Jak zacząć?

Chcesz rozpocząć mediacje ale nie wiem od czego zacząć?

Formalne wszczęcie mediacji może nastąpić na dwa sposoby:

1. Mediacje sądowe – to mediacje przeprowadzane na podstawie postanowienia sądu. Sąd kieruje sprawę do Mediatora oczywiście za zgodą stron. Każda ze stron może również złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji.
Mediatora wybierają strony lub wyznacza go sąd biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów sądowych (listy stałych mediatorów prowadzi każdy sąd okręgowy).
W tym wypadku Mediator kontaktuje się ze stronami i ustala termin oraz miejsce spotkania.

2. Mediacje umowne („prywatne”)– przed rozpoczęciem postępowania sądowego strony dobrowolnie zgłaszają się do wybranego mediatora. Strony podpisują wtedy umowę o mediację (jest to krótka umowa zawierająca jedynie dane stron i przedmiot sporu).

Rozpoczęcie mediacji jest możliwe na każdym etapie konfliktu. Przed złożeniem sprawy do sądu (np. gdy chcemy porozumieć się we wszystkich ważnych dla nas kwestiach, tak aby szybko uzyskać np.rozwód), gdy toczy się sprawa w sądzie, a także po jej zakończeniu (np. o zmianę wysokości alimentów zasądzonych wyrokiem sądu). Mediacja może toczyć się także niezależnie od sądu, gdy nie mamy zamiaru składać swojej sprawy na ręce Wymiaru Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Close Menu
zadzwoń