Moją specjalnością są mediacje:

  • Cywilne m.in. sprawy o podział spadku, roszczenia wynikające z umów, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, konflikty związane z własnością, tzw. sprawy sąsiedzkie.
  • Rodzinne: alimenty, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem oraz ustalenie kontaktów, tzw. plan rodzicielski.
  • Gospodarcze np. o zapłatę z tytułu umów o roboty budowlane umów sprzedaży, umów najmu czy umów z dostawcami, sprawy dotyczące odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, wypłatę ubezpieczeń.
  • Pracownicze np. sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, odwołania od wypowiedzenie umowy o pracę, sprawy dotyczące świadectwa pracy, roszczenia związane z mobbingiem.

Prowadzę również negocjacje businessowe:

  • negocjacje z pracownikami,
  • negocjacje z dostawcami (miedzy innymi przy ustalaniu warunków i harmonogramu dostaw),
  • negocjacje przy zawieraniu nowych umów z kontrahentami oraz negocjowanie zmian warunków umowy,
  • negocjacje kredytowe.

Cennik mediacji oraz negocjacji jest  uzależniony od konkretnej sprawy – ilości spotkań mediacyjnych lub wartości sporu.

Warunki są ustalane indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy. Zapraszam do kontaktu.

Close Menu
zadzwoń