Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą poprowadzenia mediacji oraz negocjacji.

Moją specjalnością są mediacje:

  • cywilne m.in. sprawy o podział spadku, roszczenia wynikające z umów, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, konflikty związane z własnością, tzw. sprawy sąsiedzkie
  • rodzinne: alimenty, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem oraz ustalenie kontaktów, tzw. plan rodzicielski
  • gospodarcze np. o zapłatę z tytułu umów o roboty budowlane umów sprzedaży, umów najmu czy umów z dostawcami, sprawy dotyczące odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, wypłatę ubezpieczeń
  • pracownicze np. sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, odwołania od wypowiedzenie umowy o pracę, sprawy dotyczące świadectwa pracy, roszczenia związane z mobbingiem

Negocjacje businessowe obejmują przede wszystkim: negocjacje z pracownikami, negocjacje z dostawcami (miedzy innymi przy ustalaniu warunków i harmonogramu dostaw), negocjacje przy zawieraniu nowych umów z kontrahentami oraz negocjowanie zmian warunków umowy, negocjacje kredytowe.

Cennik mediacji oraz negocjacji jest  uzależniony od konkretnej sprawy – ilości spotkań mediacyjnych lub wartości sporu. Wszystko ustalamy indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy.

W mojej ofercie są również szkolenia i warsztaty z mediacji, komunikacji, współpracy oraz polubownych metod rozwiązywania konfliktów.

Warsztaty przeznaczone są dla:

  • Dzieci ze szkół i przedszkoli oraz dla młodzieży szkolnej. W czasie warsztatów dzieci ćwiczą umiejętności społeczne poprzez zabawę – ciekawe zadania, budowanie z klocków, słuchanie bajek oraz odgrywanie scenek.
  • Nauczycieli. Warsztaty mają na celu wprowadzenie w tematykę mediacji szkolnych i rówieśniczych.
  • Pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Celem zajęć będzie poprawa atmosfery i warunków pracy, integracja zespołów oraz wypracowanie systemu radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w miejscu pracy.

Tematykę, czas i materiały dostosowuję do indywidualnych potrzeb klienta.

Close Menu
zadzwoń