Mediacje w służbie zdrowia

Coraz więcej osób przywiązuje wagę do zdrowego trybu życia – dieta, ruch, badania kontrolne i wizyty u specjalistów. Rośnie świadomość pacjentów więc rosną również ich oczekiwania wobec służby zdrowia. Nie wszyscy są zadowoleni ze standardu świadczonych usług medycznych. Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie skarg i oskarżeń o błędy lekarskie. To z kolei grozi procesem sądowym oraz negatywnym rozgłosem a reputacja ma w tej grupie zawodowej ogromne znaczenie.

Zaufanie to jedna z podstawowych wartości w relacji lekarz-pacjent. Dlatego warto skorzystać z alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, czyli mediacji.

Co może zyskać lekarz oraz placówka służby zdrowia? Korzyści z mediacji to przede wszystkim:
– ochrona dobrego imienia i reputacji lekarza i placówki,
– podtrzymanie zaufania pacjentów do lekarza,
– możliwość szybkiego uporania się ze stresem i powrót do normalnego rytmu pracy,
– dostosowanie terminów i miejsca spotkań do napiętego harmonogramu pracy lekarza,
– wpływ na kształt ugody i wysokość ewentualnego odszkodowania,
– brak postępowania dyscyplinarnego,
– uniknięcie długiego procesu sądowego i związanych z nim kosztów.

Pacjent również ma ogromne korzyści po wybraniu drogi mediacji. Przede wszystkim szansa na bezpośrednią konfrontację z lekarzem i szybkie otrzymanie odpowiedzi na pytania, które go nurtują. Co często jest niemożliwe w trakcie procesu sądowego, gdzie strony rozmawiają ze sobą przez pośredników. Możliwość szybkiego uzyskania odszkodowania, które przyda się na ewentualne dalsze leczenie lub rehabilitację. Szansa na przeprosiny oraz zadośćuczynienie, w takiej formie w jakiej jest to zawarte w ugodzie. Ponadto możliwość wpływu na zmianę praktyk i procedur medycznych w przyszłości, co dla wielu zaangażowanych w spór osób jest niezwykle istotne.

Ważnym zadaniem mediatora jest dojście do źródła konfliktu oraz do prawdziwych intencji stron. Czasami pacjent wnosi o odszkodowanie, ale tak naprawdę najbardziej zależy mu na przyznaniu się do winy, uzyskaniu odpowiedzi na pytania albo przeprosinach. Te wszystkie kwestie można poruszyć w czasie spotkań mediacyjnych. Możemy zamknąć pewien problem – na spokojnie, w bezpiecznej atmosferze, siedząc przy stole z kubkiem kawy w ręce.

Close Menu
zadzwoń