Mediacje Szkolne i Rówieśnicze

Mediacje rówieśnicze są metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, w obecności mediatora rówieśnika.

Celem mediacji rówieśniczych jest rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów. Uczniowie nabywają umiejętność komunikowania się i rozwiązywania sporów bez przemocy.

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

  • przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie, obrażanie członków rodziny rówieśników,
  • formy molestowania seksualnego np. wyśmiewanie wyglądu dziewcząt, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie filmów ośmieszających inne osoby,
  • kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów, niszczenie mienia,
  • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach,
  • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
  • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

Dzięki mediacjom rówieśniczym młodzież ma możliwość rozwiązywać swoje konflikty i spory w obecności mediatora -innego ucznia, który jako neutralna i bezstronna osoba pomoże wypracować wspólne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązania. Młodzież będąca w sporze ma możliwość zrozumienia siebie nawzajem bez presji. Uczniowie – mediatorzy zapewniają odpowiednią atmosferę spotkania, bo nie mają nad kolegami żadnej władzy. Mówią tym samym językiem, mają podobne obawy. Poprawia to relację miedzy uczniami, zwiększa ich udział w życiu szkoły oraz łagodzi konflikty i animozje.

Mediacje szkolne – mają troszkę szerszy kontekst. Mają rozwiązywać konflikty dotyczące spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły. Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice. Mediatorem szkolnym jest osoba dorosła.

Wykorzystując metodę mediacji w procesie wychowania, nie tylko przekazujemy młodym ludziom odpowiedzialność za rozwiązywanie konfliktów, ale również dajemy im możliwość dokonywania satysfakcjonujących wyborów i decydowania o sobie. Kształtujemy osoby odpowiedzialne za własne zachowanie i postępowanie. Będą umieli w dorosłym życiu łatwiej radzić sobie z konfliktami i ich rozwiązywaniem.

Aby mediacja rówieśnicza była skuteczną metodą wychowawczą oraz zapobiegała przemocy w szkole konieczna jest współpraca całego środowiska – uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz rodziców.  

Napisz lub zadzwoń, jeżeli zastanawiasz się nad wprowadzenie mediacji rówieśniczych w swojej placówce albo szukasz informacji czy wsparcia w tym temacie. Chętnie pomogę.

Close Menu
zadzwoń