Mediacje rodzinne

Emocje są nieodłącznym towarzyszem mediacji rodzinnych. Kiedy łączą nas z kimś bliskie relacje, często niezwykle trudno jest spojrzeć na konflikt racjonalnie oraz spokojnie. Sytuacja jest szczególnie delikatna, jeśli w konflikcie pośrednio udział biorą również dzieci. Dlatego szczególnie przy konfliktach rodzinnych warto skorzystać z pomocy osoby trzeciej – mediatora, który zniweluje stres towarzyszący konfliktowi do minimum i znaleźć rozwiązanie problemu.

Przedmiotem uzgodnień w mediacjach rodzinnych mogą być między innymi sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników.

Rozwód i opieka nad dzieckiem

Co możemy zrobić aby rozwód i ustalenie opieki nad dziećmi były jak najmniej bolesne?

Rozwiązaniem jest szybka i skuteczna mediacja. Stworzenie zasad i pewnego harmonogramu opieki nad dzieckiem czyli tzw. planu rodzicielskiego. Ważne jest aby ustalić go jak najszybciej. Przewlekłość, która towarzyszy postępowaniu sądowemu to miesiące oczekiwania na kolejne rozprawy i kolejne decyzje. Taka niepewność powoduje eskalację konfliktu. Wywołuje frustrację i zwiększa już i tak olbrzymi stres związany z rozwodem.

Ponadto każda rodzina jest inna. Każdy z nas jest inny. Sztampowe, szablonowe podejście sądu może być dla nas niekorzystne, a nawet krzywdzące. To rodzice znają najlepiej swoje dzieci i to oni powinni decydować o tym co ich dotyczy. Najlepiej wspólną decyzją- zawartą w ugodzie

Plan rodzicielski

Chcąc zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci musimy kompleksowo pomyśleć o ich potrzebach. Nie tylko materialnych, które zabezpieczymy ustalając np. alimenty ale również o innych kwestiach związanych z opieką nad dziećmi. Ciągła niepewność i zmiany może źle wpłynąć na psychikę naszych dzieci. Dlatego przy rozwodzie powinniśmy pomyśleć o planie rodzicielskim. W takim dokumencie powinniśmy zawrzeć wszystkie ważne dla nas kwestie dotyczące wychowania naszych dzieci.

Przede wszystkim dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi:

 • kto będzie sprawował bieżącą opiekę nad dziećmi (ojciec, matka, a może oboje naprzemiennie?)
 • gdzie będą mieszkały dzieci,
 • jak będą wyglądały kontakty z drugim rodzicem (czas, miejsce,… ) oraz innymi osobami np.  dziadkami, nowymi partnerami rodziców  lub innymi osobami, które opiekują się dziećmi,
 • jak będą spędzały wakacje czyli kiedy będą spędzały urlop czas z matką oraz ojcem, czy będą mogły wyjeżdżać za granicę, kto będzie w posiadaniu dokumentów dzieci (dowodów osobistych lub paszportów),
 • jak będą spędzały święta – z kim i jakie święta będą obchodziły dzieci oraz z kim będą spędzały pozostałe dni wolne od nauki,

W planie rodzicielskim powinny również znaleźć się ustalenia dotyczące opieki zdrowotnej:

 • jak będą podejmowane decyzje dotyczące wyboru lekarza oraz specjalistów,
 • kto będzie odpowiedzialny za wizyty kontrolne, szczepienia oraz wizyty u dentysty,
 • w jaki sposób zapewnimy opiekę dzieciom w razie choroby oraz inne aspekty związane ze zdrowiem.

Bardzo ważne są również ustalenia dotyczące edukacji, które koniecznie powinny znaleźć się w planie rodzicielskim:

 • w jaki sposób podejmowane będą decyzje dotyczące kształcenia dzieci czyli np. wyboru szkoły,
 • kto będzie utrzymywał bieżący kontakt ze szkoła np. chodził na wywiadówki, podpisywał zgody na wycieczki szkolne itp.
 • w jakich zajęciach pozalekcyjnych będą uczestniczyły dzieci i kto będzie pokrywał koszty tych zajęć.

Kolejnym punktem są kwestie finansowe. Kto będzie płacił alimenty drugiemu rodzicowi, do kiedy i w jakiej wysokości. Kto będzie ponosił inne większe wydatki np. zakup mebli, sprzętu sportowego, komputera itp. Oraz jak ustalacie wypłacanie dzieciom kieszonkowego.

Plan rodzicielski powinien być aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb dzieci.  Sytuacja rodziców również będzie się zmieniała – nowi partnerzy, kolejne dzieci, zmiana pracy czy zmiana miejsca zamieszkania. To wszystko będzie wymagało również aktualizacji planu rodzicielskiego. Warto robić to na bieżąco. Aby nasz plan był zawsze dostosowany do bieżącej sytuacji.  

Close Menu
zadzwoń