Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcze to realne narzędzie biznesowe, które może być zastosowane w każdym przedsiębiorstwie do rozwiązywania sporów wewnętrznych, pracowniczych oraz zewnętrznych sporów z klientami, konkurencją, dostawcami itp.

Mediator może również poprowadzić negocjacje lub pomóc w moderowaniu ważnych spotkań biznesowych.

 

Sprawy sądowe mogą trwać długo. Rozgłos, który im towarzyszy może realnie zagrażać reputacji firmy. Nawet jak ostatecznie wygramy proces to możemy zostać z nim już na zawsze kojarzeni. Sprawy sądowe mogą odstraszyć potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych. Mogą również stanowić problem w obecnych relacjach gospodarczych. I oczywiście pochłaniać dużo pieniędzy. A zamrożenie środków finansowych może realnie zagrażać płynności przedsiębiorstwa. Dlatego warto skorzystać z mediacji, które są dużo szybsze i tańsze niż proces sądowy.

Mediacje są elastyczne – terminy i miejsce spotkania można dostosować do swojego kalendarza. Nie trzeba zwalniać się z pracy czy wychodzić z firmy w środku dnia pracy aby stawić się na rozprawę. Spotykamy się w dogodnym dla wszystkich czasie. Siadamy przy stole z kawą i notatnikiem w ręku i staramy się rozwiązać problem.

Trzeba również podkreślić, że wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym oraz posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Dotyczy to zarówno Mediatora jak i stron. Mediator nie może ujawnić nikomu tego co usłyszał w trakcie mediacji – ani osobom prywatnym ani instytucjom.

Które przedsiębiorstwa powinny skorzystać z mediacji. Na pewno te, które:

 • Cenią swój czas i pieniądze;
 • Chcą mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania;
 • Chcą mieć kontrolę nad przebiegiem postępowania;
 • Cenią markę i renomę swojej firmy;
 • Cenią sobie dyskrecję i poufność;
 • Chcą zachować dobrą reputację i wiarygodność w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych;
 • Chcą pozostać w dobrych relacjach biznesowych z partnerami i zachować możliwość dalszej współpracy.

Mediator może pomóc w rozwiązaniu konfliktów wewnętrznych takich jak: spory pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy zespołami; nieporozumienia dotyczące np. oceny pracy, organizacja pracy czy awansu. Mogą dotyczyć również wszelkiego rodzaju oskarżeń (o mobbing, dyskryminację czy molestowanie seksualne).

Sprawy gospodarcze „zewnętrzne” firmy, którymi zajmują się mediatorzy to przede wszystkim kwestie niedotrzymania warunków umowy, nieterminowych płatności, niewywiązania się ze zobowiązań, nieetyczne działanie konkurencji, spory o naruszenie praw autorskich oraz patentowych, problemy związane z brakiem satysfakcji klienta. I wiele innych.

Mediator może również pomóc w negocjacjach biznesowych dotyczących np. zawierania nowych umów handlowych, zmiany warunków płatności, ustalania harmonogramu dostaw, negocjowania warunków ubezpieczeń oraz kredytów.

Konfliktów wewnętrznych, w których może pomóc mediator:

 • Konflikty pomiędzy pracownikami wszelkiego szczebla;
 • Nieporozumienia pomiędzy pracownikami i ich szefami dotyczące spraw takich jak ocena pracy, dyscyplina, organizacja pracy, zachowania; niepożądane w miejscu pracy itp.;
 • Konflikty pomiędzy zespołami;
 • Konflikty wewnątrz zespołów;
 • Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne.

Konflikty “zewnętrzne”, w których mediacja może pomóc to na przykład:

 • Kwestie sporne dotyczące zapłaty za usługi albo produkty;
 • Nieterminowe płatności;
 • Niewywiązanie się z warunków umowy;
 • Spory w sprawach budowlanych;
 • Problemy z podziałem lub przejęciem firm;
 • Nieetyczne działanie konkurencji;
 • Spory o naruszenie praw autorskich oraz patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych;
 • Sprawy sporne związane z brakiem satysfakcji klienta;
 • Negocjacje dotyczące zawierania i rozwiązywania umów handlowych;
 • Ustalanie harmonogramu dostaw.

 

Należy pamiętać, że ugoda zawarta przed Mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. A po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.

Jeżeli któraś z powyższych spraw dotyczy Państwa firmy albo chcieli Państwo aby profesjonalny Mediator poprowadził negocjacje albo inne ważne spotkanie businessowe to serdecznie zapraszam do kontaktu.

 
Close Menu
zadzwoń