Mediacje w sprawach karnych

Czy wiecie, że można skorzystać z mediacji również w sprawach karnych? Co więcej, są one bezpłatne. Całkowity koszt mediacji pokrywa w tym wypadku Skarb Państwa.

Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Jakie korzyści może dać mediacja poszkodowanemu?
Przede wszystkim:
✔️ Stwarza szansę na szybsze zakończenie postępowania, a co za tym idzie szybsze uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia, naprawienia szkody lub przeprosin.
✔️ Sprzyja wyrażeniu emocji oraz wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa.
✔️ Daje możliwość wpływu na wynik postępowania i rozwiązanie sprawy.

Jakie korzyści mediacja daje podejrzanemu/oskarżonemu?
✔️ Sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego (oraz szybszemu zatarciu skazania).
✔️ Daje możliwość porozumienia się z poszkodowanym odnośnie terminu oraz sposobu naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub przeprosin.
✔️ Obniża koszty postępowania.
✔️ Mediacja daje szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

W sprawach karnych ugoda nie kończy postępowania. Musi zostać wydany wyrok. Jednak ugoda jest zgodną deklaracją stron co do sposobu zakończenia postępowania. Sąd bierze pod uwagę treść ugody mediacyjnej, co może skutkować dla sprawcy np. uznaniem faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary, nadzwyczajnym złagodzeniem kary lub nawet odstąpieniem od wymierzenia kary.

Dodaj komentarz

Close Menu
zadzwoń